Sarıkaya Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. bir Yıldırım Enerji Holding A.Ş. iştiraki olduğundan bu sayfada bütün grup şirketlerimizi de kapsayacak şekilde bilgi verilmiştir.

Yıldırım Enerji Holding olarak vizyonumuz, uluslararası ve yerel deneyimlerimizi birleştirerek Türkiye enerji sektöründeki model uygulamalarımız ve organizasyon yapımız ile lider şirketlerden birisi olmaktır. Bu vizyona giden yolda misyonumuz ise evrensel çevre politikalarına saygılı, milli enerji politikalarına uyumlu tüm stratejik fırsatları değerlendiren bir enerji şirketi olmaktır. Bu bağlamda, güçlü ticaret portföyümüzle birlikte rekabetçi enerji üretimi yapmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan bir performans sergilemeyi amaçlamaktayız.

Müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak öncelikli görevimizdir. İş süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyeti için daima en yüksek kalite standartlarında çalışırız. Tedarik zincirimizdeki tüm halkalarla birlikte ‘kazan-kazan prensibi’ ile kalitenin yükselmesi için çözüm ortağı olarak hareket ederiz.

Etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde kaynaklarımızı kullanarak enerji arzında süreklilik sağlarız. Hiçbir yatırım projesi gelecek nesillerimizden değerli değildir. Birleşmiş Milletler iklim değişikliğine ilişkin kriterler yolumuza ışık tutmaktadır.

İş süreçlerimizi “Kalite Tutkumuz” ile etkinleştirerek kalite çizgimizi yukarılara taşırız. Sektörümüzde dinamiğiz ve iş süreçlerinde, müşteri beklentilerinde ve mevzuatta oluşan değişikliklere hızla adapte olabiliriz.

Sürdürülebilirliği sağlamak üzere temiz, yüksek kaliteli ve ekonomik enerji kaynaklarını yurtiçinde ve yurtdışında belirleyerek kullanıma almaktayız. İnsana, doğaya ve sektörümüzdeki tüm katılımcılara saygılıyız. Etik ve ahlaki değerlerimizden ödün vermeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımız iş süreçlerimizdeki başarımızı arttırır. Çalışan sağlığı ve güvenliği açısından sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim için “insana saygıyla başlar.”

Yıldırım Enerji Holding olarak ana stratejimiz, grup içi ve grup dışı kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek rekabetçi, ulusal ekonomiye ve gelecek nesillerimize olumlu katkıları olacak yatırımları ve projeleri gerçekleştirmektir.

Büyüme stratejimizin temelini, fizibilitesi (uygulanabilirlik ve kârlılık) beklentisi yüksek olan projeleri gerçekleştirmek ve portföyümüze kazandırmaktır. Üretim planlaması ve optimizasyonu ile elektrik enerjisi üretmeyi, elektrik ve gaz ticaret portföylerimizi planlı büyütmeyi, üretimde ve ticarette dijital teknoloji kullanarak verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.