Sarıkaya Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. bir Yıldırım Enerji Holding A.Ş. iştiraki olduğundan bu sayfada bütün grup şirketlerimizi de kapsayacak şekilde bilgi verilmiştir.

Yıldırım Enerji Holding, uzun süreli, sürdürülebilir ve katma değer sağlayan büyümeyi yakalamak için yalnızca çevre dostu olmakla kalmayıp hem maliyet, hem de enerji tüketimi bakımından yüksek verimliliğe sahip projelere odaklanmaktadır.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Güllübağ Kanal İşletmesi’nde santralin arka sahasında bulunan yamaca 2500 adet iğde, çam ve akasya fidanı dikilmiştir. Döküm sahası ve santral arkasındaki yamaca dikilen fidanlar hem çevreyi güzelleştirmekte hem de heyelan önlemede önemli rol oynamaktadır.

2015 yılında Bayramhacılı HES İşletmesi’ne 200 adet meyve fidanı dip savak bölgesinde eski bağların yerine dikilmiştir.

Hasanlar Kanal İşletmesi’nde iletim kanalı boyunca ve santral binası çevresinde 2600 adet çalı akasya fidanı, dişbudak fidanı, çam fidanı, servi fidanı ve meyve fidanı dikimi yapılmıştır. Çalı akasya, dişbudak ve servi fidanları 3 yılı, çam fidanları ve meyve fidanları 2 yılı geride bırakmış olup ağaçların gelişiminin iyi durumda olduğu görülmektedir. Ayrıca Ekim 2015 tarihinde santral binası çevresindeki heyelan bölgesine 100 adet kavlağan ağacı dikimi yapılmıştır.

ATIK YÖNETİMİ

Atık alanlarında çevre kirliliğini önlemek amacıyla saha taban alanına membran döşenerek toprak ile teması kesilmiştir. Bunlara ek olarak oluşabilecek yağ kaçaklarını engellemek amacıyla atık sahasında yağ emici pedler ve talaş bulunmaktadır.

HİDROLİK YAĞ KULLANIMI

İşletmemiz altında bulunan HES santrallerimizde ana ve yardımcı makinelerin operasyonlarında hidrolik ve pnömatik sistemler mevcuttur. Kullanılmakta olan hidrolik yağlar ayrıştırıcı vasıtası ile arıtılarak daha verimli ve uzun süre kullanılması sağlanmaktadır. Kullanılan hidrolik yağlar belirli dönemlerde yağ analizine gönderilmektedir. Yağ analiz sonuçlarında kullanılamayacak durumda olan yağlar atık yönetmeliğine uygun olarak güvenli bir şekilde atık alanlarına gönderilmektedir.