Sarıkaya Karaburun Elektrik Santrali 1600 MW kurulu gücü ile yılda 12 milyar kWh elektrik enerjisi üretecek. Dünya çapında en son ve en verimli teknolojiyle kurulacak santralimiz, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %3,5’ini karşılayacak.

TEMİZ KÖMÜRDEN TEMİZ ELEKTRİK

Santralimiz toprağa, bitki örtüsüne ve yaşamın kaynağı olan suya, kısacası doğal yaşama zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. Santralimiz, çağdaş, çevreci, insana saygılı bir elektrik santrali olma özelliği taşıyacak. Santralde yüksek kalorili, düşük küllü ve düşük kükürtlü ithal taş kömürü kullanılacak. literatürde “temiz kömür” olarak anılan bu yakıt, normal kömüre göre çok daha az atık üretiyor. Santralde ultra süper kritik parametrelere göre tasarlanan ileri teknoloji kazan yakma sistemi kullanılacak. 2015 Paris İklim Zirvesi’ndeki COP21 kararlarına uyumlu bu teknoloji, Avrupa Birliği’nin belirlediği çevreci emisyon değerlerinin bile çok altında kalacak. Kullanılacak olan temiz taş kömürü, bir Yıldırım Holding şirketi olan Yılyak A.Ş.’nin Kolombiya’daki YCCX kömür madeni firmasının sahip olduğu temiz kömür madeninde üretilecek. Yine bir Yıldırım Holding şirketi olan Yılmar Denizcilik A.Ş.’nin 200.000 ton yük taşıyabilen boyuttaki Newcastlemax tipi gemileriyle santralimize taşınacak. Santral limanına gelen kömür, kapalı taşıma sistemiyle, kapalı depolara sevk edilecek. Temiz kömür, Kolombiya’dan santrale olan yolculuğu süresince tamamen kapalı bölmeli gemilerle taşınacak ve atmosfere temas etmeyecek. Bu sayede tozuma, etrafa yayılma, uçma gibi riskler oluşmayacak.

KÖMÜR NASIL ELEKTRİĞE DÖNÜŞECEK?

Temiz kömür, silolardan kapalı taşıma sistemiyle önce kazanların bunkerlerine, ardından kazanları besleyen değirmenlere, daha sonra da kazanlara iletilecek. Değirmenlerde öğütülen ve toz haline getirilen temiz kömür, sıcak hava ile tutuşturulduktan sonra çeperi özel çelik borulardan oluşan kazanlarda yüksek sıcaklıkta yakılacak. Temiz kömürün yanmasıyla açığa çıkan yüksek sıcaklıktaki ısı, borulardaki saf suyu yüksek ultra süper kritik parametrelerdeki 600 C sıcaklık ve 275 bar basınçta buhara dönüştürecek. Bu buhar daha sonra türbine gönderilecek. Türbinin özel alaşımlı çelik kanatlarına çarpan buhar, sıcaklığını ve basıncını kaybederken türbinin rotorunu hızla döndürecek. Dönme hareketiyle türbin, bağlı olduğu jeneratörü döndürecek. Dönen jeneratör, elektrik enerjisi üretmeye başlayacak. Üretilen elektrik trafolara iletilecek. Trafolarda elektrik enerjisinin gerilimi ulusal iletim sisteminin gerilim seviyesi olan 380 kilovolta yükseltilecek. Oradan ulusal enerji sistemine elektrik enerjisi dağılarak ülkemizdeki evlerde ve sanayide kullanılacak.

KULLANILAN SU NEREYE GİDECEK?

Türbini döndüren ve basıncını iyice kaybeden buhar, yoğuşturucuya gönderilecek. Yoğuşturucu, buharı soğutarak tekrar saf su haline getirecek. Bu saf su aynı kapalı çevrim içinde pompalarla kazana basılacak. Buharın soğutulması aşamasında ise deniz suyu kullanılacak. Denizden gelen soğuk su yoğuşturucuya girerek buharı soğutacak. Ardından, saf su ile birbirine karışmadan ve hiçbir kimyasal işleme uğramadan denize geri gönderilecek. Denizin ısınmaması ve deniz ekosisteminin hiçbir şekilde etkilenmemesi için; deniz suyu difüzör portları üzerinden zerrecikler halinde püskürtülerek denize geri verilecek. Deniz suyu yönetmeliklerinde belirtilen koşullarda doğaya geri kazandırılacak. Böylece deniz canlılarının yaşamı etkilenmeyecek. Su tahliyesine ilişkin tüm parametre ve değerler santraldeki kontrol sistemiyle otomatik şekilde sürekli takip edilecek.

TÜM ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜMDE KULLANILACAK

Her yanma işleminde olduğu gibi temiz kömürün kazanda yanmasıyla da baca gazları oluşuyor. Santralimizde, bu baca gazları arıtma tesisine gönderilecek. 24 saat boyunca kesintisiz çalışan arıtma tesisi, baca gazındaki tozun %99’dan fazlasını tutacak. Gazın içindeki tozlar, küller ve tüm katı parçacıklar filtre edilecek. Torba filtrelerde toplanan katı maddeler güvenli şekilde kül depolarına aktarılacak. Toplanan kaliteli kül, atık olmadığı için, çimento katkı maddesi olarak kullanılmak üzere fabrikalara gönderilecek. Geriye kalan cüruf ise briket fabrikalarında, parklarda peyzaj işlerinde yol ve kaldırım taşı yapımında ham madde olarak değerlendirilecek. Nitrifikasyon yani azot oksit arındırma işlemi de ayrıca gerçekleşecek.

Baca gazları, son aşamada desülfürizasyon yani kükürt giderme için üçüncü baca gazı arıtma sistemine yönlendirilecek. Burada baca gazı üzerine deniz suyu püskürtülecek. Böylece gaz, bazik deniz suyu ile yıkanacak ve nötralize olacak. Denizde doğal halde bulunan sülfatı zenginleştirilmiş deniz suyu, doğaya herhangi bir olumsuz etki oluşturmaksızın, denize tekrar geri verilecek.

ONLINE KONTROL

Baca gazı, tüm bu arıtma kademelerinden geçerek arıtılacak ve temizlenecek. Atmosferin üst seviyelerinde dağılacak şekilde su seviyesinden 200 metre yükseklikte çıkışı bulunan bacaya iletilecek. Çoğunluğu su buharından oluşacak şekilde atmosfere bırakılacak. Atmosfere bırakılan emisyon, bacada bulunan emisyon ölçüm sistemi üzerinden sürekli olarak ölçülecek. Kayıt altında tutulacak. Mevzuat gereği tüm emisyon değerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda 7/24 iletilecek. Şirketimizin işletme ve şeffaflık felsefesi doğrultusunda bu bilgiler, eşzamanlı olarak internet üzerinden halkımızın erişimine an be an açık olacak.

Santralin tüm temiz su ihtiyacı denizden karşılanacak. Ters ozmos sistemiyle arıtılacak olan deniz suyu buhar üretiminde saf su olarak kullanılacak. Ayrıca yangın ve servis suyu olarak da hizmet görecek. Ters ozmos sistemi sayesinde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standartlarda içme suyu da elde edilecek. Tesiste tüm temiz su üretim sistemi ve donanımlar tamamen otomatik çalışacak. Bütün işlemler bilgisayar ortamında anlık olarak takip ve kontrol edilecek. Santralin kumanda ve kontrol odasında 365 gün, 24 saat görev yapacak olan, alanında uzman mühendislerimiz, santralin en yüksek verimde ve tüm çevre standartlarına uygun olarak çalışmasının güvencesi olacak.

Santralde üretilen elektrik enerjisi, Bekirli TES, Cenal TES ve Çorlu 380 kV trafo merkezlerine aktarılacak. Buradan da ulusal iletim sistemine katılacak. Başta Çanakkale ve Bursa illeri olmak üzere Trakya bölgesinin enerjisi de santralimizden karşılanacak.

Sarıkaya Karaburun Elektrik Santrali, çevreye ve insana duyarlı, Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu, ileri teknoloji ürünü, çağdaş bir enerji santrali olacak.