Sarıkaya Karaburun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2015 tarih, EÜ/6041-4/03415 numaralı elektrik üretim lisansı bulunmaktadır. Santral 2 üniteden oluşmakta olup, 11.08.2016 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla Kurulu Gücü 2x800 MWe olarak onaylanmıştır.

Karaburun Termik Santrali’nin ÇED olumlu kararı 28.04.2015’te 3856 numaralı karar no ile 2x660MWe olarak çıkmıştır. Verimlilik artışına esas yapılan başvuruyu ÇŞB 02.02.2016 tarihli yazı ile uygun görmüş olup projelerin ÇED olurları 2X800MWe olarak onaylanmıştır.

Tesis alanının 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planları 06.02.2015 tarih ve 2015/11 sayılı kararla Karabiga Belediyesince onaylanmıştır. Tesis alanının tahsisi ile ilgili olarak “Santral Alanı Orman Kesin İzin Oluru” 17.08.2015 tarih 158 sayılı Olur ile “Kül Depolama Alanı Orman Kesin İzin Oluru” ise 25.02.2016 tarih 22 sayılı Olur’la alınmıştır.

Tesis faaliyete geçtiğinde 36 adet izin ve 193 adet kurum görüşü alınmış olacaktır.