Değerli paydaşlarımız,

Son bir yıl içinde para ve finans piyasalarındaki istikrarsızlık, petrol, doğal gaz ve emtia fiyatlarındaki önemli düşüşlere rağmen küresel ekonominin büyümesinde durgunluk görülmüştür. Haliyle iç piyasalar da bu durumdan etkilenmiştir.

Yıllık güç tüketimi 258.000 GWh’ten (2014) 269.000 GWh’e (2015) yükselerek %4,3’lük bir büyüme göstermiştir. Bu oran, geçmiş yıllardaki %5-7 bant aralığından daha düşüktür. Yukarıda bahsedilen piyasa koşulları altında; 150 MW gücündeki nehir tipi hidroelektrik üretim filomuz 400 GWh elektrik üretmeyi başarmıştır.

Büyük ölçekli su depolama haznemiz sayesinde ürettiğimiz enerjiyi piyasa ortalamasının üzerinde pazarladık. 2015’te, enerji ticaret şirketimiz Yıldırım Enerji Tedarik A.Ş.’yi (YETAŞ) kurduk. YETAŞ ile kendi kendine güç üretimi, dış kaynaklı güç ticareti ve ticaret danışmanlığı hizmeti sağlamaktayız. Ayrıca YILDIRIM Grup’un yıllık 0,4 BCM doğal gaz tedarik gereksinimlerini karşılayacak hizmet sunmayı hedeflemekteyiz.

Çanakkale bölgesinde bulunan sıfırdan hayata geçirilecek termik santral projelerimizde ise son izin olan inşaat izin belgesini edinerek büyük bir yol kat etmiş bulunmaktayız. Ana izinleri almanın yanı sıra projelerimize başlayabilmemiz için gerekli 45 izni de (elektrik üretme ruhsatı, çevresel etki değerlendirme onayı, arazi erişimi ruhsatı gibi) aldık.

2022 yılı itibarıyla kurulu gücümüzün 4550 MW, planlanan enerji üretim miktarının ise 26.200 GWh olmasını hedeflemekteyiz.

Saygılarımla,

Dr. Tamer TURNA