Enerji yatırım projelerinin geliştirilmesi, en son teknoloji elektrik enerjisi üretim santrallarının kurdurulması ve/veya faaliyetteki santralların enerji verimliliğinin arttırılması, işletilmesi ve bakımı, elektrik enerjisi satışı ve enerji tedariği ile ilgili faaliyetlerinde;
  • Hiçbir yatırım projesi gelecek nesillerimizden değerli değildir anlayışı ile çalışmak,
  • Çevresel, toplumsal ve ekonomik açıdan gelecek nesillerin kullanım haklarının şimdiden korunabilmesi için mevcut enerji ve diğer kaynakları sorumlu şekilde değerlendirmek,
  • Etkin bir Atık Yönetimi için; atık oluşumunu önlemek, oluşan atık miktarını azaltmak, mümkün olduğunda atık olabilecek ürünleri tekrar kullanmak, geri dönüşümü ve geri dönüşümlü ürünlerin kullanımını desteklemek, geri dönüşümü sağlanamayacak atıkların oluşması durumunda çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya edilmesini sağlamak,
  • Gereksinilen su ve enerji tüketimini en aza indirmek,
  • Yenilebilir olmayan enerji üretim projelerinde alt ısı değeri (kcal/kg) yüksek, kaliteli ve temiz yurtiçi ve yurtdışı birincil enerji kaynaklarını kullanmak,
  • Emisyon değerlerini (toz, CO2, NO2 ve SO2) Birleşmiş Milletler Paris İklim Zirvesi iklim değişikliği ölçütlerini karşılayacak ve beklentilerini destekleyecek düzeyde tutmak; ilgili mevzuat çerçevesinde gürültü ve titreşim düzeyini kontrol etmek,
  • Kara ve deniz ekolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik sağlamak,
  • Elektrik santrallarının peyzaj alanlarında ve 30 yıllık işletme dönemi boyunca ödenecek orman arazisi sınırlı süreli kullanım bedelleri ile ülke genelinde orman varlıklarının geliştirilmesine yönelik projeleri desteklemek,
  • Çalışanlarının ve işletme faaliyet bölgesindeki halkımızın yaşam kalitesini iyileştirebilecek projeler geliştirmek/projeleri desteklemektir.